TitaNo Kemi, 2:a upplagan

Från Skolbokserrata
Hoppa till: navigering, sök

Titel: TitaNo Kemi, 2:a upplagan

Förlag: Gleerups


Upptäckta felaktigheter

sida 180, rad 1 (och även längre ner): "Rent kol". Det borde stå "Grundämnet kol". Det som avses är ju grundämnet (i motsats till kolföreningar). "Rent kol" står snarast i motsats till blandningar. Många elever har svårt att förstå skillnaden mellan blandningar och föreningar, och man bör därför vara extra noga med att hålla isär de två motsatsparen: rena ämnen kontra blandningar; grundämnen kontra kemiska föreningar. (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)

sida 182, rad 2: "Endast 0,02 % av jordskorpan utgörs av kol." Det borde stå "av kolatomer" eller "av atomslaget kol". Som det står nu är det inte lätt att veta vad som avses, eftersom ordet "kol" skulle kunna stå för flera olika saker. Det skulle kunna avse stenkol. Det skulle också kunna syfta på det olika formerna av grundämnet kol (vilket blir extra lätt att tro, med tanke på att det föregående uppslaget helt handlade om dem). Men rimligen är det som avses atomslaget kol i alla former (elementärt och i föreningar). (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)

sida 234, rad 5: "Vissa aminosyror innehåller också svavel och fosfor." Det är felaktigt att påstå att någon aminosyrora innehåller fosfor. Naturligtvis förekommer det fosforyleringar av aminosyror i de färdiga proteinerna, som en mycket viktig mekanism för att reglera exampelvis enzymaktivitet, men när man pratar om aminosyrorna sammansättning förutsätter man att det avser deras "naturella" tillstånd. (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)

sida 303: Innehåller en rad små språkfel, som vart för sig är bagatellartade men som genom det stora antalet kan störa läsning och förståelse:

  • rad 2: "Med hjälp av elektrolys, kan ett tunt lager av metall skapas utanpå en annan metall." Felaktig kommatering.
  • rad 9: "Eftersom zink är billigt används den ofta i stora mängder för att skydda järn från att rosta." Kongruensfel "billigt".
  • rad 13: "Metoden där elektrolys ger järn ett yttre lager ac zink, kallas elförsinkning eller galvanisering." Felaktig kommatering.
  • rad 15: "Ett järnföremål, t.ex. ett spik, kan galvaniseras." Bör vara "en spik".
  • rad 16: "Saltet zinksulfat kan lösas vatten och bilda elektrolyten." Fattas ett "i" före "vatten.

(Samtliga ovanstående avser 3:e tryckningen, ej känt om det är rättat i senare tryckningar.)

sida 313, rad 6: "Ju ädlare än metall är desto lättare kan dess atomer frigöras." Ska vara "en" i stället för "än". En liten detalj, som ändå försvårar läsningen. (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)


Fel i TitaNo Kemi