Titano Fysik, 3:e upplagan

Från Skolbokserrata
Version från den 14 juli 2019 kl. 06.38 av Hypernoid (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Titel: Titano Fysik, 3:e upplagan

Förlag: Gleerups


Upptäckta felaktigheter

sida 23, rad 11: "Gemensamt för alla batterier är att de har två olika poler, pluspol och minuspol, och antingen en syra eller en saltlösning mellan dem." Men det finns faktiskt en anledning till att den vanligaste typen av engångsbatterier kallas "alkaliska batterier", nämligen att de innehåller en alkalisk lösning av kaliumhydroxid. (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)

sida 80, rad 1: "Mariner Venus Mercury 1973". Rubriken är inte faktamässigt felaktig, men den är fullkomligt obegriplig för eleverna. Sonden hade två namn som användes parallellt, dels "Mariner Venus Mercury 1973", dels "Mariner 10". I brödtexten används enbart det korta "Mariner 10", och för de allra flesta läsare blir rubriken obegriplig. (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)

sida 151, hela texten under mellanrubriken "Polaroidglasögon". Texten innehåller inga faktafel, men den är så rörig att det är nästan omöjligt att förstå den om man inte redan känner till polariserat ljus och hur polaroidglasögon fungerar. Den förklarar inte heller vitsen med polaroidglasögonen – att de tar bort reflexer, utan pratar bara om att "skydda ögonen". (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)

sida 207: "Lise Meitner hade samma år lämnat sin professorstjänst i Berlin och flytt till Sverige." samt "Otto Hahn kunde inte publicera sin upptäckt tillsammans med Lise Meitners förklaring." Faktamässigt helt korrekt och en del elever kopplar det säkert till nazismen och judeförföljelser, men för allt för många blir det svårbegripligt. Även om detta inte har direkt med fysiken att göra, bidrar allt som är svårförståeligt till att eleverna får svårare att ta till sig informationen. Ett par ord om att hon var judinna och att det var nazisterna som styrde i Tyskland skulle ju räcka. (Avser 3:e tryckningen, ej känt om detta är rättat i senare tryckningar.)


Fel i TitaNo Fysik